Stor ordre fra Ikea Odense


01.05. 2009

10 store centraler på i alt ca. 330.000 m3/h er i foråret leveret til det nye IKEA i Odense.
Centralerne er leveret for opstilling på tag og er tilpasset kundens specifikke krav til:
  • Lavt SEL forbrug baseret på energirigtige komponenter
  • Energispareventilator som kammerventilatorer med motorer i effektklasse EFF1
  • Afspærringsspjæld i tæthedsklasse 3
  • Blandespjæld i tæthedsklasse 3
  • Posefilter i filterklasse F7 med stort filterareal og lave trykforhold
  • Varmeflade for fjernvarmevand af +70°C/+40°C
  • Vandkøleflader for fjernkøleanlæg med integreret kondensafslagsdel
  • Integrerede lydkulisser
  • Samlet leveret klar til ophejs hver mandag i leveringsperioden

Tilbage